A Incomprensible Luz

  /  FOTOBLOG   /  A Incomprensible Luz

A Incomprensible Luz

A Incomprensible Luz

Algúns lugares lévanche lonxe, máis aló da túa mirada e da túa razón, evocan tempos e espazos imposibles, igual doutra época, igual dalgún soño… Son ambientes infinitos, creadores de luz, intensificadores da alma. Este é un de…

Artigo orixinal: La web de la experiencia de LuzLux (29/10/2015)

LuzLux

ReyDaluz

Author: Fernando Rey Daluz

Fernando Rey Daluz é Biólogo especializado en Conservación de espazos Naturais e Medio Ambiente. O seu interese pola divulgación lévao a compartir os seus estudos de Bioloxía coa fotografía e a Ilustración científica, chegando a participar en numerosas publicacións do Museo de Ciencias Naturais de Madrid, Xardín Botánico de Barcelona, así como doutros Museos, Institucións, Editoriais e revistas especializadas. Continuará a súa formación no campo da imaxe científica, a fotografía e a produción audiovisual, chegando a ser Experto Internacional en Imaxe Científica, colaborando con diversas axencias, institucións e empresas privadas, facendo ademais carreira paralela no mundo comercial, de mercadotecnia e a publicidade. Comparte os seus coñecementos a través dos cursos que imparte desde o ano 2000 en Imaxe: Ilustración científica, Fotografía Dixital, Postproducción e Audiovisual. Na actualidade dirixe Luzlux S.L na creación e produción de contidos gráficos e audiovisuais en diversos ámbitos científicos, turísticos e publicitarios.

Share This