May 20, 2016 | Cultura y naturaleza, HISTORIA

Vieja estampa de asistentes a un acto litúrgico en la isla de San Martiño de Cíes, con motivo de la bendición del templete de cazadores. Año 1930

Ler: Bendición templete de cazadores en San Martiño. Cíes

Imagen:

Pacheco

Santiago Boado Aguinaga
Author: Santiago Boado Aguinaga

Santi Boado é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago. Investigador, divulgador e redactor. Naturalista vocacional, ten formación en comercialización e información turística, interpretación do patrimonio e educación ambiental. Exerce de guía-intérprete en espazos con valor patrimonial. Tamén é guía acreditado do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e membro da Asociación de Guías Acreditados das Illas Atlánticas de Galicia-Agaia, do clube de montaña Pena Trevinca-Montañeiros de Galicia e da Seo-Birdlife.

Otros artículos