Bioloxía reprodutiva da píllara das dunas no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

  /  NATUREZA   /  Bioloxía reprodutiva da píllara das dunas no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Bioloxía reprodutiva da píllara das dunas no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Bioloxía reprodutiva da píllara das dunas no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Na primavera de 2016  monitorizáronse 5 niños de píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) no cordón dunar da praia de Rodas.

O primeiro niño foi localizado o 20 de abril e o último o 25 de maio.
Catro dos 5 niños alcanzaron a eclosión, dos que naceron un total de 11 pitos, resultando así un éxito aparente de niño (EAN) de 0,8 cunha probabilidade de supervivencia diaria (PSD) do 63%.

O primeiro niño eclosionou entre o 1-3 de maio pero uno dos ovos malogrouse aparentemente durante a fase inicial do proceso de eclosión, polo que naceron finalmente dous pitos. O 5 de maio só un dos dous pitos nados permanecía con vida e custodiado unicamente polo macho, fenómeno relativamente frecuente na especie. Finalmente alcanzou a idade de voo abandonando a praia de Rodas a principios de xuño.

O segundo niño localizouse o 5 de maio antes de finalizar a fase de posta e o 25 de maio constatouse a súa desaparición por causas descoñecidas.
O tres niños restantes localizáronse o 25 de maio en fase de incubación temperá.
O 17 de xuño confírmase a eclosión coa observación de 3 familias con 3 (do niño 3), 2 (do niño 4) e 2 (do niño 5) pitos respectivamente, asumíndose a mortalidade de dous pitos das familias 4 e 5 nas primeiras horas/días de vida.

O 30 de xuño márcanse con anillas de cores 4 pitos de dúas familias (familias 3 e 5) á idade aproximada de 20-22 días. En visitas posteriores confírmase a supervivencia de 3 pitos dos 4 anelados (2 da familia 3 e 1 da familia 5) e dos 3 pitos non marcados con aneles de cores (1 da familia 3 e 2 da familia 4).
Entre o 8 e 13 de xullo os 6 pitos alcanzan a idade de voo e mantéñense en grupo xunto a 3 machos na intermareal da Lagoa dos Nenos.

Así, o éxito de pitos na praia de Rodas durante a primavera de 2016 foi do 60% resultando un éxito reprodutivo de 2,3 pitos voados por femia reprodutora.

Entre o 13 e o 23 de xuño todos os exemplares abandonan a praia con excepción dun dos pitos (xa volantón) do niño 3 que é observado o día 23 no lado norte da praia próximo á pasarela de entrada. O 7 de agosto (e en visitas posteriores) non se rexistra ningún exemplar na praia de Rodas.
Un dos pitos anelados da familia 3 observouse o 16 de xullo na praia da Lanzada (SÉ-Po) e o 7 de outubro na praia de Coroso.

Fonte: 

Parque Nacional Illas das Atlánticas de Galicia

Imaxe destacada:

By Bogbumper – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5255756

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This