Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

  /  CIENCIA   /  Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

Científicos do IEO estudaron as variacións do zooplancton na plataforma galega durante 17 anos

As condicións meteorolóxicas e climáticas controlan a abundancia e distribución destas especies

Investigadores do Instituto Español de Oceanografía (IEO) publicaron un traballo na revista Journal of Plankton Research no que analizan a dinámica estacional da abundancia e composición do zooplancton e a súa relación cos factores meteorolóxicos e climáticos na plataforma noroeste da Península Ibérica.

Para o estudo, recolléronse mensualmente mostras de zooplancton desde 1995 até 2011 en dous lugares situados dentro e fóra da ría de Vigo.
A abundancia total de zooplancton variaba cada ano, con todo, aprecióuse un ciclo con valores máximos entre finais de primavera e principios de outono.
A longo prazo, a serie temporal de abundancia total de zooplancton presentou tres períodos diferentes: De 1995 a 2001, que se caracterizou por unha baixa abundancia e estacionalidade de baixa amplitude cun aumento graduado cara a 2001; de 2001 a 2006, cunha alta abundancia e unha marcada estacionalidade; e de 2006 a 2010, cunha abundancia intermedia e a maior amplitude do ciclo estacional.
Os grupos taxonómicos máis comúns mostraron similares patróns estacionais a longo prazo e a análise de compoñentes principais revelou un cambio na dinámica do zooplancton desde o ano 2001 que afectou as medias anuais e á estacionalidade de todos os taxones.
Os cambios observados na dinámica do zooplancton estiveron dacordo coas tendencias sostidas para a intensidade do afloramento (en aumento), precipitación (decreciente) e as variacións na intensidade da corrente do Golfo entre 2000 e 2005.
Entre os resultados destaca a importancia da hidrodinámica, impulsada polas condicións meteorolóxicas e climáticas, no control da abundancia de zooplancton.
O Instituto Español de Oceanografía (IEO), é un organismo público de investigación (OPI), dependente da Secretaria de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade, dedicado á investigación en ciencias do mar, especialmente no relacionado co coñecemento científico dos océanos, a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e o medio ambiente mariño. O IEO representa a España na maioría dos foros científicos e tecnolóxicos internacionais relacionados co mar e os seus recursos. Conta con nove centros oceanográficos costeiros, cinco plantas de experimentación de cultivos mariños, 12 estacións mareográficas, unha estación receptora de imaxes de satélites e unha frota composta por sete buques oceanográficos, entre os que destaca o Cornide de Saavedra, o Ramón Margalef e os Ángeles Alvariño. O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e, en particular, o Programa Operativo de I+D+i por e para o Servizo das Empresas (Fondo Tecnolóxico), participa na cofinanciación dos buques Ramón Margalef, Anxos Alvariño e Francisco de Paula Navarro, así como no Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.

Fonte:

IEO

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This