Estudio arqueológico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Portada » El Parque Nacional » Estudio arqueológico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Título :Estudo arqueolóxico do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Prospección superficial e vulnerabilidade
Autores :Ballesteros-Arias, Paula CSIC

Güimil-Fariña, Alejandro CSIC

López-Romero, Elías CSIC

Palabras clave :Arqueoloxía da Paisaxe
Prospección Superficial
Vulnerabilidade
Elementos Arqueolóxicos
Identificación
Rexistro
Instituto de Ciencias del Patrimonio
Incipit
Institute of Heritage Sciences
Landscape Archaeology
Surface Archaeological Survey
Vulnerability Analysis
Archaeological Sites
Identification
Record
Fecha de publicación :abr-2013
Editor:CSIC – Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Citación :CAPA. Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio
Citación :33
Resumen:[GA]O traballo que presentamos a continuación enmárcase dentro do proxecto denominado “Procesos de formación e cambio da paisaxe cultural do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia” (HAR2010-22004). Este estudo trata de profundar no coñecemento do espazo cultural a través de prospección arqueolóxica superficial, e de recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo singular de illas. O traballo organízase en tres grandes bloques. Na primeira descríbense os plantexamentos e obxectivos do estudo. A segunda parte contén a presentación da metodoloxía seguida ao longo do proxecto, o inventario das entidades culturais rexistradas e a súa valoración. Por último analízase a vulnerabilidade no contexto litoral dalgunhas das entidades documentadas nas illas, valorando, ao mesmo tempo, o seu estado de conservación.
Descripción :CAPA 33. 102 pp.
URI :http://hdl.handle.net/10261/74466
ISSN:1579-5349
Aparece en las colecciones:(INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
FicheroDescripciónTamañoFormato
CAPA 33.pdf 32,84 MBAdobe PDFVista previa
VISUALIZAR/ABRIR
Imagen destacada:
© Santiago Boado Aguinaga
Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos