A recuperación da lontra no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Portada » O Parque Nacional » A recuperación da lontra no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Mai 7, 2018 | BIBLIOGRAFÍA, NATUREZA

A Recuperación das poboacións costeiras de lontra euroasiática (Lutra lutra) no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

En Galicia (NW da Península Ibérica) existe unha importante poboación de lontras costeiras, algunhas das cales están presentes en illas. Neste estudo analízase a evolución histórica recente da distribución da especie nas illas pertencentes ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e costa continental máis próxima. Utilizáronse para iso os datos das sondaxes nacionais realizados nos anos 1984, 1994 e 2005, datos doutras sondaxes locais realizados entre os anos 2000 e 2017, e diversas publicacións de divulgación e documentos técnicos. Ademais, levaron a cabo campañas de fototrampeo entre 2010 e 2017 para saber o número de lontras que habitaban cada illa, así como a súa idade relativa. Segundo a información recompilada, a nutria puido desaparecer, ou facerse moi escasa, no último terzo do século XX. A partir de comezos do século XXI as súas poboacións comezan a recuperarse, ocupando na actualidade a totalidade da zona de estudo. Púidose constatar a reprodución da lontra en todas as illas entre os anos 2010 e 2017. O tamaño medio das camadas é de 1,89 cachorros. Non parece que exista unha época de reprodución ben definida. En cada unha das illas podería haber un mínimo de 4 lontras.

No Boletín de IUCN/SCC Otter Specialist Group Bulletin, no
Volume 35 Issue 1 (xaneiro 2018), podemos ler o traballo realizado no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia sobre a  (Lutra lutra). The Recovery of a Coastal Eurasian Otter (Lutra lutra) Population in the Galician Atlantic Islands Maritime-Terrestrial National Park

Para acceder ao documento completo en PDF premer AQUÍ

Citation: Romeu Suances, R (2018). The Recovery of a Coastal Eurasian Otter (Lutra lutra) Population in the Galician Atlantic Islands Maritime-Terrestrial National Park. IUCN Otter Spec. Group Bull. 35 (1): 37 – 46

Imaxe destacada: unha lontra (Lutra lutra) camiñando pola illa de Cortegada

© Roberto Verde

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos