Científicos do CSIC conclúen que o rendemento en carne do mexillón depende de condicións climatolóxicas

Portada » O Parque Nacional » Científicos do CSIC conclúen que o rendemento en carne do mexillón depende de condicións climatolóxicas

Xuñ 28, 2017 | CIENCIA

Científicos do CSIC en Galicia observan que o rendemento en carne do mexillón depende de condicións climatolóxicas

Os resultados do estudo publícanse na revista Ecological Indicators

Científicos do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en colaboración coa empresa PROINSA realizaron un estudo co obxectivo de establecer a influencia das condicións climatolóxicas sobre os rendementos en carne do mexillón. Para iso utilizouse un extenso conxunto de datos dos rendementos en carne procedentes de mexillóns cultivados en diferentes zonas da ría de Ares-Betanzos recollidos entre os anos 2001 e 2012 pola empresa PROINSA.

O traballo modela a variabilidade estacional do rendemento en carne e analiza a súa variabilidade interanual en función das condicións meteorolóxicas na área do estudo, utilizando como variables explicativas a radiación solar, os ventos costeiros e a descarga fluvial. Estas variables meteorolóxicas proponse como proxies da temperatura da superficie do mar e dispoñibilidade de alimento, sendo as variables que controlan o crecemento de bivalvos, segundo os estudos previos publicados.

Os resultados obtidos, publicados na revista Ecological Indicators, demostran que os mellores rendementos en carne do cultivo de mexillón obtéñense nos anos caracterizados por invernos secos, cunha primavera temperá, seguidos de veráns con ventos do nordés intensos e frecuentes.

O traballo establece a utilidade de vincular o rendemento en carne do mexillón coas condicións meteorolóxicas para utilizar estas como predictores da variabilidade estacional e interanual do rendemento en carne do mexillón.

O estudo enmárcase no proxecto europeo ClimeFish (H2020), no que participa o CSIC a través de dous grupos de investigación do Instituto de Investigacións Mariñas (Vigo): Xeoquímica Orgánica e Ecofisioloxía de Bivalvos, e cuxo labor concreto é determinar os impactos do cambio climático no cultivo do mexillón, como prolongación das investigacións desenvolvidas polo CSIC en colaboración coa empresa PROINSA, a través de contratos de investigación, desde hai máis de dúas décadas.

O estudo: contexto, obxectivos, metodoloxía e resultados

“Os ecosistemas mariños afectados polo fenómeno de afloramiento, como é o caso da costa galega, son altamente sensibles aos cambios nas condicións climatolóxicas, particularmente ás alteracións no réxime de ventos costeiros. Neste contexto, expúxose un estudo para coñecer se devanditos cambios climatolóxicos explican a variabilidade observada no rendemento en carne do mexillón e, de explicala, en que sentido”, sinalan os científicos.

Para iso, os científicos, que levan máis de dúas décadas desenvolvendo investigacións na ría de Ares-Betanzos no marco de contratos de investigación coa empresa mexilloeira PROINSA, analizaron datos do rendemento en carne do mexillón cultivado nos dous polígonos de cultivo desta ría entre os anos 2001 e 2012 e examinaron a variabilidade interanual do seu ciclo estacional en función das condicións climatolóxicas deses anos.

En concreto, observaron que os mellores rendementos en carne obtivéronse en ciclos de cultivo caracterizados por invernos secos acompañados de primaveras adiantadas e seguidos de veráns dominados por fortes ventos do nordés, responsables do afloramento nesta zona.

O estudo tamén puxo de relevo diferencias espaciais, dentro da ría de Ares-Betanzos, en relación ao rendemento en carne do mexillón, observándose maiores rendementos na parte interna que no segmento central da mesma.

“Estes resultados poñen en valor a utilidade de vincular o rendemento en carne do mexillón coas condicións climatolóxicas dunha zona, non só debido a que o rendemento en carne serve para fixar o prezo do produto no mercado, senón por que permite inferir como podería afectar o cambio climático á calidade do cultivo de mexillón”, apuntan.

O traballo confirma que a variabilidade interanual observada no ciclo estacional do rendemento en carne dos mexillóns cultivados na citada ría está vinculada ás variables primarias que definen o clima da zona: achegas continentais, vento costeiro e radiación solar.

Así, achegas dos ríos afectan inversamente o rendemento anual medio da carne; os ventos do noroeste presentan efectos positivos no aumento do rendemento en carne na primavera e verán; e a radiación solar, que determina a desova de primavera, afecta ao comezo da recuperación do rendemento en carne do mexillón, co que se inicia a época central de colleita.

Estas variables poden ser indicadores para estimar variabilidade estacional e interanual do rendemento do mexillón, e son tamén útiles para discutir o impacto de futuros escenarios climáticos sobre o rendemento en carne do mexillón nas rías galegas.

“Nas últimas décadas o índice de afloramento costeiro experimentou un descenso na costa galega, o que podería implicar unha ralentización da recuperación estival do rendemento en carne desde o seu mínimo de primavera. Con todo, dado que as proxeccións climáticas para o século XXI apuntan a unha intensificación do afloramento, cabe esperar un aumento da recuperación estival do rendemento en carne que redundaría, á súa vez, en maiores rendementos comerciais para o cultivo” avanzan os científicos.

Referencia

X. A. Álvarez Salgado; U. Labarta; V. Vinseiro; M. J. Fernández-Reiriz. (2016).

Environmental drivers of mussels flesh yield in coastal upwelling system.

Ecological Indicators 79: 323-329.

O proxecto ClimeFish
O CSIC é un dos 21 socios do proxecto europeo ClimeFish, iniciado en 2016 e que se desenvolverá ata 2020. Financiado con cinco millóns de euros, enmárcase en H2020. Está coordinado pola Universidade de Tromso (Noruega). O seu obxectivo é prognosticar e ofrecer pautas de actuación ante o impacto do cambio climático en 25 especies mariñas e continentais de interese comercial para Europa.

Imaxe destacada: © Suso Framil

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos

É Galicia un país de quenllas?

É Galicia un país de quenllas?

Dende o ano 2013 seguiuse e analizado a inusual presenza de xuvenís de tintoreras ou quenlla azul (Prionace glauca) na costa galega durante o período estival, sendo o ano 2018 no que se rexistrou un maior número de citas chegando a 123 eventos correspondentes a máis...