Curso formación de guías na rede de Parques Nacionais

Portada » O Parque Nacional » Curso formación de guías na rede de Parques Nacionais

Feb 26, 2018 | ACTUALIDADE

Curso formación de guías na rede de Parques Nacionais (A distancia-mixto).

Organiza: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente – Organismo Autónomo Parques Nacionais – CENEAM. PARQUE NACIONAL ILLAS ATLANTICAS DE GALICIA.

Modalidade: Internet – A distancia. 50 PRAZAS

Data en liña: Por determinar.

Data fase presencial (obrigatoria): Por determinar.

Obxectivos:

O obxectivo principal do proxecto, meta, desta acción formativa é instalar capacidades nos participantes para poder exercer adecuadamente funcións de Guías de persoas e/ou grupos nos diferentes Parques Nacionais.

O desenvolvemento de contidos do curso debe ter por obxecto capacitar aos alumnos para o desenvolvemento das actividades necesarias para guiar grupos nos Parques Nacionais ou as súas representacións. Así se desenvolverán as unidades didácticas, os materiais e documentos de apoio, autoavaliacións e avaliacións do proceso, exercicios prácticos, fichas de seguimento, etc., todo co software necesario. Igualmente preténdese:
-Proporcionar as bases conceptuais e teóricas nas que se desenvolve a función de Guía na Rede de Parques Nacionais.
-Capacitar aos alumnos para analizar e comprender os principios teóricos da Interpretación e a educación ambiental na función do guía ambiental.
-Formar na aplicación de ferramentas (métodos, técnicas e dinámicas).

Destinatarios:

Esta formación é especialmente útil para aqueles profesionais e empresas do sector situadas na contorna socio-económico dos Parques Nacionais, que pretendan exercer as súas competencias nos diferentes Parques Nacionais, e necesiten formar e especializar aos técnicos para iniciar, guiar, dar a coñecer os valores do espazo, concienciar para a súa conservación e dinamizar un grupo nestes espazos protexidos.

Contidos

Primeira parte XENÉRICA: (50 horas)
MODULO 1: (duración 10 horas). Espazos naturais protexidos, Rede de Reservas da Biosfera – Parques Nacionais – Rede de Parques Nacionais
-Lexislación e normativa que afecta os Parques Nacionais
-Planificación, organización e xestión nos PPNN
-O Uso Público nos PPNN e a súa regulación
-O turismo e o sistema de calidade turística nos PPNN. Carta Europea de turismo sustentable-Patrimonio mundial UNESCO. Impactos ambientais e culturais derivados do turismo

MODULO 2: (duración 10 horas). Elementos abióticos, bióticos e antrópicos nos PPNN
-Ecosistemas e paisaxe nos PPNN, ciclos de materia, enerxía e información entre os elementos que os compoñen
-Evolución e transformación das paisaxes e ecosistemas por elementos abióticos, bióticos e antrópicos (usos tradicionais, industria, tecnoloxía…)
-Actividades, infraestruturas, recursos e materiais para a función do Guía nos PPNN
-Bibliografía, materiais e recursos informativos sobre os PPNN

MODULO 3: (duración 15 horas). Principios básicos, conceptos e historia da Interpretación e a Educación ambiental
-O trazo interpretativo e os seus significados
-Itinerarios, rutas e paseos interpretativos e educativos, guiados
-Interpretación e uso educativo de exposicións ou representacións da contorna
-Metodoloxía para o deseño de actividades, materiais e itinerarios para a interpretación e a educación ambiental
-A avaliación de servizos, actividades e programas interpretativos e educativos.

MODULO 4: (duración 15 horas). Perfil do Guía nos PPNN e o seu papel na conservación e xestión da PN
-Pautas xerais de atención ao público. Estratexias e técnicas interpretativas, de comunicación e de dinámicas de grupo
-Os visitantes nos PPNN. Tipoloxía, caracterización e necesidades
-A atención ao sector do Ensino nos PPNN
-Información e atención ao visitante con dificultades de comunicación ou outras discapacidades
-Seguridade na condución de grupos, normas de comportamento, equipo e técnicas de primeiros auxilios e de resposta ante continxencias

Segunda parte ESPECÍFICA do Parque Nacional: (20 horas)
MODULO 5 (10 horas): Información xenérica do Parque Nacional concreto
-Os recursos abióticos: Relevo, xeoloxía, xeomorfoloxía, chans, clima, auga
-Os recursos bióticos: Flora e fauna (autóctona e introducida)
-Os recursos socioculturais: Patrimonio cultural, usos e aproveitamentos tradicionais, etnografía, lendas,  folclore, toponimia, historia e arqueoloxía no seu caso. Novos usos e costumes , núcleos de poboación,  actividades e infraestruturas produtivas ou paisaxes e ecosistemas como recursos.

MODULO 6 (10 horas): Lexislación e normativa específica do Parque Nacional
-Planificación, organización e xestión no P.N. Conflitos e respostas de xestión
-Uso público no P.N: rede de rutas e carreiros con diferentes medios de transporte, infraestruturas, recursos e servizos destinados ao público para a interpretación e educación ambiental, actividades de uso público no P.N.
-Bibliografía, materiais e recursos informativos sobre o Parque Nacional

Requisitos técnicos para o usuario:
-PC conectado a Internet, software básico de comunicacións, calquera explorador web instalado ou Office XP.
-Habilidades básicas no manexo de Internet e de procesador de textos.

Duración:

O curso terá unha duración de 70 horas e desenvolverase mediante unha plataforma de aprendizaxe en liña. Ademais, constará de 15 a 20 horas prácticas que se desenvolverán no Parque Nacional específico do que realizase a fase en liña.

Nº de prazas: Máximo 350 (para todos os parques).
-Ver condicións xerais para participar neste curso
-Descargar ficha de solicitude AQUÍ.

Información:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)

Área de Formación

Paseo José María Ruiz Dana, s/n 40109 Valsaín (Segovia)

Tel.: 921 47 38 65/93

Fax: 921 47 22 71

Correo-e: for.ceneam@oapn.es

Máis información AQUÍ

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos