SANBOCIES: Un paso máis no coñecemento dos fondos das Illas Cíes

Portada » O Parque Nacional » SANBOCIES: Un paso máis no coñecemento dos fondos das Illas Cíes

Feb 20, 2017 | CIENCIA

SANBOCIES: Un paso máis no coñecemento dos fondos das Illas Cíes 

De josegonzalez0 / 04/08/2015 

O proxecto SANBOCIES foi desenvolto dentro da convocatoria 2014 da Agrupación Estratéxica Oceanografía-ECIMAT, baixo o Convenio establecido coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia para o financiamento de Centros de Investigación. O proxecto, no que participaron os grupos de investigación de Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica (XM1), Análise de Concas Sedimentarias (XM3) e Oceanografía Física (GOFUVI), todos eles da Universidade de Vigo, tivo por obxecto a caracterización dos corpos sedimentarios emerxidos e somerxidos do arquipélago das Illas Cíes (Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia) tras o último período de inverno (decembro 2013-febreiro 2014). Este período estivo caracterizado por unha continua sucesión de eventos de tormenta.

Sambocíes 5

Puntos de inmersión e imaxes obtidas (realizadas polos técnicos mergulladores da ECIMAT).

Para realizar a cartografía dos bancos de area submareais utilizáronse os dous sonar de varrido lateral de recente adquisición da ECIMAT (Yellowfin e Starfish), dende o “Kraken“, embarcación tamén pertencente a este centro; a súa posta a punto para este tipo de traballos constituíu un valor adicional para este proxecto.  A recollida destes datos realizouse durante dúas campañas, unha delas no mes de xuño e a outra en outubro de 2014.

O rexistro co sonar Yellowfin cubriu toda a zona de estudo, mentres que o sonar Starfish empregouse para mostrar o detalle de zonas máis superficiais, xa que a pesar de ter un menor alcance, ofrece unha maior resolución. Os resultados obtidos proporcionaron imaxes acústicas do fondo mariño, e unha vez procesados os datos de ambos os dous modelos de soar, obtivéronse os mosaicos do rexistro acústico do fondo mariño.

Esta información xunto coa de datos batimétricos, na que se segue traballando actualmente, permitirá un maior coñecemento dos corpos de area das illas Cíes e a súa evolución tras os episodios de tormentas.

Sambocíes 1

Soar Yellowfin empregado nas campañas realizadas neste proxecto.

Este proxecto iniciouse co mencionado dragado e continuou coa monitorización de todo a área sedimentaria. No entanto, utilizáronse tamén todos os datos topográficos rexistrados con anterioridade polo grupo de investigación, o cal permite determinar a tendencia evolutiva, por exemplo: mapa batimétrico previo ao dragado (abril 2014), levantamento batimétrico mediante multifaz dos corpos sedimentarios mergullados (xullo 2009) e perfís dp control das praias de Rodas e San Martiño.

Para realizar a cartografía dos bancos arenosos submareais utilizáronse os dous soar de varrido lateral de recente adquisición do centro ECIMAT (Yellowfin e Starfish), desde o “Kraken”, embarcación tamén pertencente a este centro; a súa posta a punto para este tipo de traballos constituíu un valor adicional para este proxecto, subvencionado pola Agrupación Estratéxica Oceanografía-ECIMAT, baixo o “Convenio coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria dá Xunta de Galicia para o financiamento de Centros de Investigación”. A recollida destes datos realizouse durante dúas campañas, unha delas no mes de xuño e a outra en outubro de 2014.

 

Sambocíes 2

Soar Starfish empregado para a caracterización das zonas máis someras.

 

Os resultados obtidos mediante o uso do soar de varrido lateral proporcionan imaxes acústicas do fondo mariño, onde se observan variacións e alternancias de zonas de alta e baixa reflectividade acústica (cores claras e escuras respectivamente nas imaxes mostradas), que son reflexo dos distintos elementos e características que existen no fondo mariño, por exemplo: presenza de rochas, estruturas sedimentarias (barras arenosas, megarripples...), diferenzas de profundidade, grao de pendente, natureza do sedimento, canles, etc.

Sambocíes 3Un detalle Mosaico obtido a partir dos datos de sonar de varrido lateral onde se observa a presenza de barras areosas (Starfish).

Unha vez foron procesados os datos, obtéñense os mosaicos do rexistro acústico do fondo mariño proporcionados por ambos os modelos de soar durante as campañas de xuño e outubro respectivamente. En ambas as campañas o rexistro co sonar Yellowfin cobre toda a zona de estudo (imaxe mostrada a unha resolución de 0.1m por pixel), mentres que o sonar Starfish  utilízase para mostrar o detalle de zonas máis someras (imaxe mostrada a unha resolución de 0.01m por pixel), xa que ofrece un menor alcance, pero unha maior resolución.

O tratamento de procesado dos datos foi o mesmo para ambas as campañas e modelos de sonar, con todo destaca a mellor calidade das imaxes dos mosaicos obtidos durante a segunda campaña . Isto débese á mellora realizada nesta última campaña no deseño e control da navegación e adquisición de datos unha vez vista a experiencia na primeira. Non entanto, continúase traballando coa mellora destes rexistros, o que aínda require un maior tempo de tratamento dos datos.

Para a interpretación do fondo mariño a partir dos rexistros acústicos, utilizáronse tamén os datos batimétricos obtidos mediante multifaz polo grupo de investigación en 2009, os cales definen claramente a forma e límites dos principais corpos areosos da área de estudo.

A superposición de rexistros acústicos e batimetría permite definir os corpos arenosos e elaborar o modelo topográfico dos mesmos. No caso de que estas estruturas sedimentarias mostren unha cara de avalancha definida, é posible identificar a dirección principal de correntes e por tanto de transporte de sedimentos. Así mesmo, as observacións e imaxes obtidas durante as inmersións realizadas na campaña de outubro nos puntos seleccionados, resultaron ser unha inestimable achega para a interpretación dos rexistros . Con toda esta información recompilada, séguese traballando actualmente, o que permitirá un maior coñecemento dos corpos arenosos das illas Cíes e a súa evolución tras os episodios de tormentas.

rodas con piñeiro pedro 1-min

Imaxe destacada:

© Pedro Figueras/Arquivo da Luz Atlántica

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos

É Galicia un país de quenllas?

É Galicia un país de quenllas?

Dende o ano 2013 seguiuse e analizado a inusual presenza de xuvenís de tintoreras ou quenlla azul (Prionace glauca) na costa galega durante o período estival, sendo o ano 2018 no que se rexistrou un maior número de citas chegando a 123 eventos correspondentes a máis...