O fluír da vida nas pozas de marea

O fluír da vida nas pozas de marea

Litoral rochoso na cara leste da illa de Ons nunha zona exposta protexida, en Canexol onde abondan as pozas intermareais. As pozas de marea son pequenos espazos que quedan cheos de auga durante a marea baixa, onde se desenvolven moitas algas e animais mariños. É a...

Breve presentación dos liques no Parque Nacional

Breve presentación dos liques no Parque Nacional

Musgos, fungos e liques son seres vivos pouco coñecidos polo público en xeral que xogan un papel fundamental nos ecosistemas. Os liques teñen a singularidade de estar formados por unha alga e un fungo que viven en simbiose para constituír un ser vivo diferente a eles...

Bioindicadores da saúde das augas do Parque Nacional

Bioindicadores da saúde das augas do Parque Nacional

Nas augas do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia existen diferentes ecosistemas mariños onde abondan as algas e os animais mariños. A súa presenza nos transmite a excelente calidade das augas deste medio mariño. Nos fondos rochosos ben...