A Herba leiteira emerxe de entre a area nas dunas das illas Cíes As plantas dos areais e dunas litorais sobreviven en solos cun alto grao de salinidade. Así, nas dunas, no segundo cinto vexetal, na duna secundaria, xurde e emerxe unha planta perennne algo carnosa. É...