Ons: unha illa habitada · Paula Ballesteros-Arias e Cristina Sánchez-Carretero CAPÍTULO 5 A súa historia (Cambios na ocupación de Ons II)   1810- 1812 Grazas a unha serie de oficios relacionados coa fortificación das illas de Ons e Onza con motivo da Guerra de...