Píllara das dunas nun areal

Píllara das dunas nun areal

Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) nun areal. Habitante característico dos areais, sufriu nas últimas décadas o acusado proceso de transformación acontecido nas nosas costas, praias, dunas e humidais o que ten provocado a súa progresiva diminución. No Parque...