Candidatura Cíes-Parque Nacional illas Atlanticas de Galicia a Patrimonio Mundial A candidatura xa está na Lista indicativa nacional, o paso previo e preceptivo para elevala á UNESCO, e nela permanecerá ata o mes de marzo. Galicia natural e única