Curso que capacita para instalar capacidades nos participantes para poder exercer adecuadamente funcións de Guías de persoas e/ou grupos nos diferentes Parques Nacionais. Os cursos pertenecen ao Programa de Formación Ambiental do Organismo Autónomo Parques Nacionales...