Varias especies comerciais de peixes teñen unha elevada porcentaxe de microplásticos nos seus estómagos -Segundo dous traballos do IEO que analizan a presenza de microplásticos en especies de peixes en augas españolas do Mediterráneo e o Atlántico -Non existen...