Continuación... Segundo o diario vigués el "Pueblo Gallego" con data de 12 de maio de 1970, en seis días sería transvasado o petróleo do “Polycommander” e se restablecía o tráfico marítimo pola boca norte da ría de Vigo. O embarrancamento e incendio do buque se...