Ons: una illa habitada · Paula Ballesteros-Arias e Cristina Sánchez-Carretero PRÓLOGO Ocupación e abandono da illa de Ons (ou a fraxilidade dunha paisaxe protexida) Auga. Ar. A amnesia do vencido, a atracción do Abismo,                                               a...