Prezos e horarios nun domingo calquera. Verán de 1954. Abrimos aquí outra serie de referencias históricas a partir de fontes documentais como anuncios de publicidade na prensa local da época. Son fontes que nos transmiten imaxes das características e circunstancias...