O 86 % da superficie protexida do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia é marítima, dando así conta da enorme importancia dos valores que albergan estes fondos submarinos. Distinguimos entre fondos rochosos, de mäerl, de cascallo, de area...