Nace o Arquivo da Luz Atlántica Aínda que as novas tecnoloxías, concretamente as tecnoloxías móbiles, facilitaron enormemente o rexistro fotográfico da vida cotiá, introduciron unha masificación de contido desordenado e un importante factor de perda de calidade das...