Píntegas e pintafontes do Parque Nacional das Illas Atlánticas e Rías Baixas de Galicia (EN) Presentamos un traballo sobre a orixe das poboacións de píntegas (Salamandra salamandra) e pintafontes (Lissotriton boscai) nos arquipélagos do Parque Nacional Marítimo...