Illas Estelas e Cíes dende Cabo Silleiro, Baiona Autor: Paco Álvarez.