O primeiro artbook do programa de ilustración Krita inclúe obras do director creativo, Iván Rodríguez Arós O traballo de Divulgare, recoñecido tamén pola súa calidade artística O catálogo artístico comprende obras de 40 creadores de todo o mundo M. Del Río | Vigo Para...