Lapas, caramuxos e arneiróns, son habitantes habituais da zona intermareal rochosa do Parque Nacional No intermareal, no mesolitoral superior zona exposta aos cambios propiciados polo estado das mareas, abundan diversas especies de moluscos que están adaptados...