Ons: unha illa habitada · Paula Ballesteros-Arias e Cristina Sánchez-Carretero CAPÍTULO 4 (XXIII) Os seus lugares Lavadoiro de Entenza I Trátase dun dos dous lavadoiros situados na zona da Entenza, profunda valgada e de pendente acentuada, onde hai unha zona boscosa...