Introdución ás aves terrestres do Parque Nacional

Introdución ás aves terrestres do Parque Nacional

Aínda  que a superficie terrestre do Parque é relativamente pequena, unhas 1200 hectáreas, existen numerosas especies de aves terrestres que aniñan nos distintos arquipélagos, ou ben se atopan de paso migratorio estival ou invernante. Entre as primeiras, destacar a...