Construído entre 1851-1853 en Monte Faro, a 181 metros de altura, habilitaríase para apoiar a seguridade da navegación marítima. A súa posición no alto do monte foi criticada xa que en situacións de néboa espesa non se apreciaba a luz que debía servir de referencia ás...