Os muxos son uns peixes moi costeiros Os muxos (Mugil sp.), lisas en castelán ou muxes en galego son peixes costeiros que viven en augas mariñas salobres, aínda que algúns son de auga doce. Coñécense unhas 75 especies repartidas en 20 xéneros distintos en zonas...