Continuación... Se a anterior referencia que dabamos sobre o parque ostrícola da lagoa das Cíes era de 1906, as seguintes comprenden entre os anos 1904 e 1912, aparecendo de novo en 1970. No medio non atopamos máis. Eliximos as seguintes notas de prensa que...