Paleopark: a lagoa dos Nenos das illas Cíes hai 6.000 años (I)* As perturbacións naturais ou antrópicas son un dos principais motores do cambio nos ecosistemas. Este cambio ocorre a múltiples escalas espazo-temporais. A discriminación entre cambios de estado reais e...