O parque ostrícola das illas Cíes (II)

O parque ostrícola das illas Cíes (II)

Continuación... Se a anterior referencia que dabamos sobre o parque ostrícola da lagoa das Cíes era de 1906, as seguintes comprenden entre os anos 1904 e 1912, aparecendo de novo en 1970. No medio non atopamos máis. Eliximos as seguintes notas de prensa que...

O parque ostrícola das illas Cíes (I)

O parque ostrícola das illas Cíes (I)

Publicamos unha serie de notas de prensa que fan referencia ao denominado parque ostrícola ou viveiro das illas Cíes. Referímos en moitas ocasións a él aínda que pouco coñecemos. Atenderemos así, ás modificacións antrópicas que se levaron a cabo na Lagoa dende...