Grupo de corvos mariños cristados (Phalocrocorax aristotelis) en Ons lucindo xa a crista ornamental propia do período nupcial. Imaxe:  Suso Framil