Entre o asuntos de trámite que se debían despachar na última sesión da Comisión Municipal Permanente que presidía o alcalde don José Ramón Fontán González, facíase alusión a un incendio forestal en Cíes. Proximamente afondaremos sobre este suceso en concreto. Os...