Cando o sol se agocha as augas do océano Atlántico tórnanse douradas En moitas ocasións, mesmo no período invernal, nesta impresión, as augas do océano Atántico tórnanse douradas ao se agochar o sol, o solpor. Unha imaxe reflectida a través da cámara de José A. Campos...