A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda salienta que se trata da segunda área de rehabilitación integral que xestionará o Instituto Galego de Vivenda e Solo de xeito directo, tal como fai coa ARI dos Camiños de Santiago Inclúe a totalidade das illas que...