Spot promocional "Festival Mar de Mares". A Coruña. Do 21 de setembro ao 27 de novembro Spot promocional do Festival Mar de Mares da Coruña, centrado na visibilización, preservación e promoción da vida nos océanos e as súas problemáticas. festivalmardemares.org Imagen...