Os congros atoparon un refuxio de vida ideal no pecio do "Cordero González" en augas da illa de Ons Outro documento audiovisual gravado por Pedro Alonso mostrando o patrimonio máis oculto do Parque Nacional Fronte ao coñecido areal de Melide no arquipéalgo da illa de...