Inspección do estado sanitario dos habitantes das illas Cíes e Ons. Achegamos tres notas de prensa que reflicten o estado sanitario dos veciños das illas Cíes e Ons a finais do século XIX e principios do XX. Unha inspección de sanidade daba conta dos reiterados casos...