IV Xornadas de investigación no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

  /  ACTUALIDADE   /  IV Xornadas de investigación no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

IV Xornadas de investigación no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

IV Xornadas de investigación no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Entre os obxectivos cos que se declara un Parque Nacional atópase o de fomentar o coñecemento dos seus valores e contribuir ao fomento da investigación científica. No caso do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia estase a levar a cabo un importante esforzo investigador e de seguimento dos distintos valores naturais e culturais do Parque.

Este incremento do coñecemento producido polo nivel de estudo que se concentra no Parque ten que ir asociado coa difusión dos resultados obtidos e a transmisión do coñecemento dirixida ás persoas con relación profesional e vocacional co medio ambiente, e tamén ao público en xeral.
Por cuarto ano consecutivo, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, a través do Parque Nacional, quere difundir o resultado das actuacións e proxectos que nos axudan a acadar cada día un coñecemento máis completo da súa contorna.

Para iso organízanse as IV XORNADAS DE INVESTIGACIÓN E SEGUIMENTO do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, destinadas a profesionais do medio ambiente, investigadores, estudantes e todas as persoas interesadas.

OBXECTIVOS DAS XORNADAS:
Dar a coñecer a profesionais relacionados co medio ambiente e ao público en xeral a actividade de investigación e seguimento no Parque Nacional.
Difundir a importancia de mellora do coñecemento do medio natural e o enorme interese dos Parques Nacionais como focos de coñecemento e experiencias extrapolables a outros lugares.
Establecer unha dinámica de trasmisión do coñecemento desde os focos de produción ata os profesionais e o gran público.

LUGAR DE REALIZACIÓN, NÚMERO DE PRAZAS:
Centro Visitantes Cambón . Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. RUA OLIVA 3, Vigo. 65 prazas
COORDINADORES: Jose Antonio Fernández Bouzas, Montserrat Martínez Morán e Vicente Piorno González

PROGRAMA
MÉRCORES, 8 DE NOVEMBRO DE 2017: SEGUIMENTO E INVESTIGACIÓN NO MEDIO MARIÑO

10:00 – 10: 30 Recepción dos participantes e entrega da documentación
10:30 – 11:00 Presentación das Xornadas. José Antonio Fernández, Director Conservador do Parque Nacional
11:00 – 12:00 Seguimento extensivo e intensivo do medio mariño do Parque Nacional. Pep Amengual, Organismo Autónomo Parques Nacionales
12:00 – 12: 30 Seguimento do esforzo pesqueiro e marisqueiro no Parque Nacional. José María Parada, biólogo consultor especialista en pesca e marisqueo.
12:30 – 13:00 Pausa
13:00 – 13:30 As redes tróficas mariñas no Parque Nacional. Lluís Cardona, Universidad de Barcelona.
13:30 – 14:00 “Las mil caras de la laguna de Dos Nenos: 6000 años de cambio ecológico. Miguel Angel Mateo, Centro de Estudios Avanzados de Blanes – CSIC.”
14:00 – 14:30 Seguimento de comunidades costeiras rochosas suxeitas a extracción. Cristina Piñeiro, Universidade de A Coruña.

XOVES, 9 DE NOVEMBRO DE 2017: SEGUIMENTO E INVESTIGACIÓN NO MEDIO TERRESTRE

9:30 – 10:00 Plan de control da flora alóctona do Parque Nacional. César Blanco Consultor especialista en flora invasora
10:00 – 10: 30 Flora invasora e insectos no Parque Nacional Jonatan Rodríguez, Universidade de Vigo
10:30 – 11:00 Especies invasoras e cambio climático. Rubén Retuerto, Universidade de Santiago de Compostela
11:00 – 11:30 Seguimento das comunidades liquénicas do Parque Nacional. María Sanchez Viezma, Consultora especialista en líques.
11:30 – 12:00 Pausa
12:00 – 12: 30 Seguimento das aves mariñas do Parque nacional. Nacho Munilla, biólogo especialista en aves mariñas.
12:30 – 13:00 Control e erradicación de carnívoros introducidos no Parque Nacional. Rafael Romero, Biológo consultor especialista en xestión de fauna silvestre
13:00 – 13:30 A rata negra no Parque Nacional. Asier Rodríguez, Biólogo consultor especialista en xestión do medio natural
13:30 – 14:00 A historia da vexetación das Illas Atlánticas. Pablo Ramil, IBADER – Universidade de Santiago

INSCRIPCION DE BALDE AQUÍ

IV XORNADAS

Imaxe destacada© Gonzalo Pérez

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This