Turismo Científico

  /    /  Turismo Científico

Historicamente, os mundos do turismo e da exploración científica estiveron fortemente vinculados a partir do século XIX. A noción de Turismo Científico que mobilizan numerosos autores e operadores a partir dos anos 90, e que ten diversos derivados en termos de prácticas e produtos turísticos, é unha prolongación deste fenómeno.

Inicialmente, o chamado Turismo Científico era aquel realizado por científicos desprazados fóra do seu lugar de traballo habitual para realizar algún tipo de investigación ou traballo de campo. Na actualidade, o mesmo termo viu ampliado o seu espectro e inclúe a todo tipo de visitantes que dalgunha maneira mergúllanse no coñecemento da nova contorna visitada desde unha perspectiva científica. De feito, neste nova acepción, o Turismo Científico está a converterse nunha vía moi útil de divulgación da Ciencia, que comeza a desenvolverse de maneira moi activa.

Esta forma de coñecemento dos territorios, desde a óptica da ciencia, promove a creación de fórmulas transversais de difusión do coñecemento pensadas para todo tipo de visitantes, non só investigadores, senón tamén estudantes, público familiar, escolares ou calquera persoa interesada na práctica de actividades afastadas das propias do turismo de masas.

Co Turismo Científico búscase informar e achegar ao visitante a temas tan interesantes como a astronomía, botánica, fauna, paleontoloxía, arqueoloxía, xeoloxía, ecoloxía, etc. e, de paso, dar a coñecer a intensa labor de investigación que os científicos realizan para conservar e poñer en valor este patrimonio natural.

O coñecemento e a difusión do mesmo son a base da conservación. Non se pode protexer aquilo que non se coñece.

As experiencias desenvolvidas ao abeiro do Turismo Científico permiten ao visitante achegarse ao territorio dende a perspectiva dun observador científico. Mediante a creación deste tipo de iniciativas didácticas e lúdicas ligadas ao coñecemento do territorio, ponse en valor o patrimonio científico, natural e cultural, desde un punto de vista sustentable e rigoroso.

O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia situase nunha posición avanzada para o desenvolvemento do turismo científico, grazas sobre todo a unha intensa actividade de divulgación, un engarce axeitado no contexto socioeconómico local e un bo nivel de integración co profesional da investigación.

Neste contexto, o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia obtivo, en Maio de 2017, a cualificación de Destino Científico Observer, baixo a categoría de Reserva científica Observer®, específica para Parques Nacionais.

“As Reservas Científicas Observer® son espazos naturais protexidos, de excepcionais características e valores, cuxa riqueza natural e singularidades convértenos en espazos únicos nos que xa se veñen desenvolvendo actividades científicas, non só de carácter turístico senón tamén de investigación.”

O distintivo Observer® é o soporte que acredita o cumprimento dos requisitos establecidos na metodoloxía Observer® e que recoñece o esforzo, o compromiso coa divulgación, calidade científica, e mellora continua das actividades de turismo científico realizadas nun determinado territorio ou espazo natural.