A Guarda Tag

  /  Posts tagged "A Guarda"

A escuma mariña é un tipo de escuma creada pola axitación da auga do mar , particularmente cando contén altas concentracións de materia orgánica disolta obtida a partir de fontes como a distribución en alta