Punta Couso, parroquia de Hio. Costa da Vela. O Morrazo. Rías Baixas de Galicia. Imagen: Paco Álvarez