Carrán cristado pousado

  /  FOTOBLOG   /  Carrán cristado pousado

Carrán cristado pousado

O carrán cristado (Sterna sandvicensis) é o máis grande dos carráns. Non niñifica no Parque Nacional nin no resto das costas de Galicia aínda que sí frecuenta as súas augas. Invernante, está presente entre agosto e marzo.

Imaxe:
Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251623

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This