Campaña oceanográfica para avaliar a ecoloxía do recrutamento da pescada na plataforma galega

Portada » O Parque Nacional » Campaña oceanográfica para avaliar a ecoloxía do recrutamento da pescada na plataforma galega

Xuñ 13, 2017 | CIENCIA

O sábado parte do porto de Vigo unha campaña oceanográfica para avaliar a ecoloxía do recrutamento da pescada na plataforma galega

Será ás 9:00 horas e a bordo do buque oceanográfico “Sarmiento de Gamboa”

O sábado, 17 de xuño, parte do porto de Vigo (Peirao Transatlánticos) o buque oceanográfico “Sarmiento de Gamboa  cun equipo de 18 científicos e técnicos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e AZTI para realizar unha campaña de investigación de 15 días na plataforma galega (entre Fisterra e Ribadeo) co obxectivo de incrementar o coñecemento da ecoloxía do recrutamento da pescada.

A campaña forma parte do proxecto “Ecoloxía do recrutamento da Pescada Europea“, DREAMER, financiado polo Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica 2013-2016 no marco do Programa Retos Sociais e, en concreto, do reto “Seguridade, calidade alimentaria; actividade agraria produtiva e sustentable; sustentabilidade de recursos naturais, investigación mariña e marítima“.

O proxecto, que se iniciou en 2016 e concluirá en 2019, contempla a realización de dúas campañas no Golfo Ártabro. O fin último é realizar un estudo integrado do recrutamento da pescada europea do Nordés Atlántico (stocks norte e sur).

Enmárcase, ademais, nunha colaboración interinstitucional iniciada en 2010 entre o CSIC, a través do Grupo de Ecoloxía Pesqueira do Instituto de Investigacións Mariñas, e AZTI, centro tecnolóxico experto en innovación mariña e alimentaria, para analizar a ecoloxía da pescada.

O proxecto: contexto e obxectivos

“A pescada europea (Merluccius merluccius) está fortemente explotada polas pesqueiras de varios países europeos, polo que na última década a Unión Europea implementou plans de recuperación, dando como resultado que a biomasa reprodutora recuperouse. Non entanto, o recrutamento segue sendo altamente variable e no caso do stock sur do Atlántico segue decrecendo. É fundamental entender e predicir a dinámica reprodutiva de ambos stocks, o norte e o sur, pois iso determina a capacidade do stock para manter ou aumentar o seu tamaño”, explican os científicos.

As investigacións desenvolvidas ata o momento centráronse en comprender a ecoloxía reprodutiva da pescada e os factores que afectan á supervivencia das larvas ata chegar á idade de recrutamento, é dicir, cando adquiren un tamaño suficiente para que a súa mortalidade natural sexa baixa e incorpórense á pesqueira, habitualmente a partir do primeiro ano de vida. Iso permitiu demostrar a falta de proporcionalidade entre o potencial reprodutivo do stock e a biomasa do stock reprodutor. Ademais, observouse a importancia dun stock reprodutor baseado en femias de gran tamaño, estando esta produción moi vinculada aos procesos de maduración, e describiuse un patrón de posta complexo, moi prolongado no stock sur, con dous picos de posta, un a finais de inverno e outro no verán.

“A sospeita de que existan dous compoñentes de posta temporais (verán-inverno) ben diferenciados e illados no stock sur de pescada crea moitos interrogantes relativos á contribución de cada compoñente reprodutor á poboación final de recrutas. Sen ningún xénero de dúbidas esta é unha característica que debe ser investigada xunto co grao de conectividade entre as dúas poboacións atlánticas”, destaca Fran Saborido (CSIC).

Neste contexto, o proxecto aborda por primeira vez o estudo conxunto do recrutamento da pescada tanto no stock norte (Gran Sol e Golfo de Biscaia) como sur (Galicia, e en menor medida Portugal) e parte da hipótese de que existe unha diferenza estrutural entre os stocks norte e sur que fai que respondan de forma diferente fronte á presión pesqueira e aos cambios ambientais.

Tamén, por primeira vez vanse a estudar os dous compoñentes estacionales de posta, a dinámica trófica das larvas, ou o recrutamento diferencial entre sexos. A iso únese a profundización noutros temas pouco estudados, como a conectividade, os cambios inducidos pola pesca e a resiliencia.

“Imos profundar en catro dinámicas da especie: reprodutiva, ambiental, larvaria e de recrutas. Para abordar este obxectivo con maior eficacia incorpórase información da poboación máis ao norte (Noruega) e ao sur (Portugal) da zona principal de estudo (Galicia, Golfo de Biscaia, Gran Sol ou Mar Céltico) e para iso cóntase coa colaboración de tres organismos de investigación estranxeiros (Universidade de Bergen, Instituto de Investigacións Mariñas de Bergen e o Instituto Portugués do Mar e a Atmosfera)”, destacan os científicos.

Imaxe destacada: © Santiago Boado Aguinaga

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos

É Galicia un país de quenllas?

É Galicia un país de quenllas?

Dende o ano 2013 seguiuse e analizado a inusual presenza de xuvenís de tintoreras ou quenlla azul (Prionace glauca) na costa galega durante o período estival, sendo o ano 2018 no que se rexistrou un maior número de citas chegando a 123 eventos correspondentes a máis...