Interpretación dun debuxo das illas Cíes avanzado o século XIX

Portada » O Parque Nacional » Interpretación dun debuxo das illas Cíes avanzado o século XIX

Nov 14, 2018 | BIBLIOGRAFÍA, HISTORIA

Interpretación dun debuxo das illas Cíes avanzado o século XIX

Interpretación dun debuxo a lapis das illas Cíes por Rafael Monleón y Torres avanzando xa o século XIX e datado nun período cronolóxico moi amplo, estimado entre 1863 e 1900

Partimos dende a base de que é un debuxo creado polo seu autor nun momento dado e dende un lugar e data exacta que non coñecemos. A perspectiva da imaxe estaría tomada xa ben dende unha embarcación, o litoral continental, a partir doutra imaxe ou dende a imaxinación do autor. Non o sabemos. Non temos máis datos ao respecto polo de agora.

Ao fin, é unha outra máis que interesante fonte documental de carácter gráfico, a partir da que semella unha recreación parcial do arquipélago das illas Cíes.

Unha vista dende o sur da cara oeste, da fachada oceánica das illas Cíes. Nun primeiro plano polo tanto a illa Sur, e o máis próximo sería o cabo de Vicos representado sen o seu faro. Sabemos que o proxecto do establecemento dun faro no cabo de Vicos data cando menos do ano 1864.

Tamén aparece recreada a presenza dunha embarcación, o que podería ser perfectamente unha gamela coruxeira a vela, a embarcación tradicional dos habitantes das illas Cíes, cando menos no século XIX e até as décadas dos anos 60 e 70 do século XX .

Xa detrás da illa Sur ou San Martiño observamos no debuxo o que resultaría ser a illa do Medio ou Montefaro. Tampouco se reflexa aquí a existencia do faro da illa do Medio ou Montefaro, xa construído entre 1851 e 1853. Descoñecemos tamén se dende a perpectiva na que foi tomado ou ideado este debuxo se miraba ou non a illa Norte ou de Monteagudo. Dende logo nesta imaxe non aparece.

Ou non existían ningún dos dous ditos faros (polo que o debuxo estaría realmente datado antes de 1851-1853) ou o autor obviou a a súa presenza por non cosiderala oportuna.

Dos cinco faros cos que contan as illas Cíes para axuda á navegación só coñecemos a datación do faro de Montefaro, o faro da Porta en punta Canabal, na illa do Medio, construído en 1918 e o do Peito na illa Norte en 1904. Polo tanto e até o de agora descoñecemos as datas de construcción dos faros de cabo de Vicos na illa Sur e o do illote Boeiro. Aínda que semellan polo seu estilo e factura, coetáneos dos dous anteriores, de principios do século XX, e incluídos no mesmo plan de sinalización e mellora da navegación.

Dende logo sí que podemos observar a partir deste debuxo que o autor pretente retratar a inmensidade dos abruptos cantís da cara oeste e oceánica das illas Cíes. Un cantís aparentemente carentes de vexetación,  e obviando como sinalabamos a presenza ou non dos faros sobre os que incidimos nesta ocasión (Vicos e Montefaro).

Tamén parecen intuirse no debuxo de Rafael Monleón y Torres as tres cotas máximas do relevo de San Martiño, monte Pereira, A Balcoeira e monte Galera.

A inclusión ou non do faro de cabo de Vicos da illa Sur no debuxo de Rafael Monleón y Torres, de estar xa ou non construído, e cando se tomaron estes apuntes da paisaxe, axudaría a ser máis preciso na datación do faro e do propio debuxo. A catalogación do debuxo abrangue un período estimado e comprendido entre os anos 1863 e 1900. Unha cronoloxía que coincide dende a publicación da redacción do primeiro proxecto deste faro ata a súa conclusión.

A identificación do lugar do debuxo resulta grazas ao lugar da localización, que aparece no lado inferior esquerdo da imaxe.

Este debuxo de Rafael Monleón y Torres está incluído no Catálogo colección dibujos originalesApuntes de paisaje da Biblioteca Nacional de España.

Premer sobre as imaxes para acceder á fotogalería:

Pódenche interesar tamén as seguintes entradas:

Faros do Parque Nacional: Monte Faro, illas Cíes (I)

Faros do Parque Nacional: Faro de Ons

Faro de Ons. Os seus lugares. “Ons: unha illa habitada”. Capítulo 4 (XVI)

Faros do Parque Nacional: o faro de Sálvora

Na illa de Sálvora aínda existe un faro habitado*

Cando o ceo escurece acéndese o faro de cabo Silleiro

* O faro de Sálvora, automatizado, xa non se atopa habitado a día de hoxe

Imaxes fotogalería: © Arquivo da Luz Atlántica, © Autoridade Portuaria de Vigo, © Santiago Boado Aguinaga* e © Suso Framil.

*As imaxes de Santiago Boado Aguinaga foron tomadas no Arquivo da Autoridade Portuaria de Vigo

Imaxe destacadaRafael Monleón y Torres na © Biblioteca Nacional de España

FontesEuropeanaGaliciana e Biblioteca Nacional de España.

 

 

Santiago Boado Aguinaga
Author: Santiago Boado Aguinaga

Santi Boado é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago. Investigador, divulgador e redactor. Naturalista vocacional, ten formación en comercialización e información turística, interpretación do patrimonio e educación ambiental. Exerce de guía-intérprete en espazos con valor patrimonial. Tamén é guía acreditado do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e membro da Asociación de Guías Acreditados das Illas Atlánticas de Galicia-Agaia, do clube de montaña Pena Trevinca-Montañeiros de Galicia e da Seo-Birdlife.

Otros artículos

Area de Nosa Señora, Cíes. Anos 20

Area de Nosa Señora, Cíes. Anos 20

Excursionistas, bañistas e gamelas na praia de Nosa Señora ou do Chuco. Este areal está situado fronte ao illote dos Viños na illa do Medio ou Montefaro do arquipélago das illas Cíes. Premer sobre a imaxe para a poder ampliar: [gallery columns="1" size="full"...