Abr 22, 2016 | BIBLIOGRAFÍA

Título: ESTUDIO FLORÍSTICO DE LA ISLA DE ONS (PARQUE NACIONAL M-T DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA).

Autores e edición:

 • Autores: J. Gaspar Bernárdez Villegas.
 • Edición: Serie técnica. NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES- ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES.
  436 pax.
 • Idioma: Castelán
 • Formato: Tapa dura. Tamaño: 17,5 x 25 cm.
 • ISBN-10: 84-8014-664-8
 • ISBN-13: 978-84-8014-664-7
 • Depósito legal: M-39164-2006

Indice-Contidos:

 • Introducción
 • Caracterización da zona de estudo
  1. Localización do Parque Nacional
  2. Situación da zona de estudo
  3. Climatoloxía
  4. Bioclimatoloxía
  5. Biogeografía
  6. Xeomorfología
  7. Xeología y Edafoloxía
  8. Estado legal
 • Material e métodos
  1. Recopilación bibliográfica
  2. Mostreo
  3. Preparación e conservación das mostras
  4. Identificación
  5. Elaboración das fichas do catálogo
 • Resultados
  1. Catálogo comentado da flora vascular
  2. Flora de interese
  3. Flora alóctona
  4. Análise das agrupacións vexetais
 • Propostas de xestión
 • Itinerarios botánicos
  1. Itinerario Pino
  2. Itinerario Quintana
 • Bibliografía
 • Índice de figuras.

Dispoñibilidade:

 

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos