Seguimento e avaliación a longo prazo Rede de Parques Nacionais

Portada » O Parque Nacional » Seguimento e avaliación a longo prazo Rede de Parques Nacionais

Mai 27, 2016 | CIENCIA, NATUREZA

Seguimento e avaliación a longo prazo Rede española de Parques Nacionais

A Rede de Parques Nacionais, formada por unha selección dos espazos naturais que conteñen unha mostra representativa dos principais sistemas naturais existentes en España, constitúe un escenario moi adecuado para a investigación e o seguimento a longo prazo, no que a normativa ampara e promove a mellora do coñecemento e a súa aplicación á xestión. Respecto diso, o Organismo Autónomo Parques Nacionais desenvolve, coa colaboración das comunidades autónomas e o adecuado asesoramento científico, un Programa de Investigación e un Plan de Seguimento e Avaliación da Rede de Parques Nacionais, contando este último con programas de seguimento ecolóxico, sociolóxico e funcional. O artigo explica brevemente as distintas iniciativas de seguimento en marcha, con exemplos de resultados en cada unha delas: cartografía de sistemas naturais, seguimento da produtividade mediante técnicas de teledetección, seguimento do estado fitosanitario, seguimento de aves comúns, estudos de percepción social, etc. As perspectivas de futuro e os ámbitos de mellora do seguimento a longo prazo na Rede de Parques Nacionais explícanse tendo en conta as sinerxías coa Rede LTER, que resulta moi útil para o seguimento na Rede, especialmente no relativo á aplicación de protocolos homologables e á xestión da información.

Ler artigo completo (Ecosistemas, Vol 25, 1 2016)

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos