Política de privacidade

Data de entrada en vigor: 24-09-2015

 

Esta Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) describe como Social Blue Markets S.L., con domicilio en Eduardo Vincenti 34 Planta B, 36930 BUEU. (“Social Blue Markets”, “nós”, “noso”, e “nos”), recolle, procesa e utiliza información referente a vostede. Somos os operadores deste Sitio web e os provedores dunha serie de servizos da mesma. Ofrecemos unha plataforma na que podemos expor ofertas de produtos e servizos de múltiples sectores, que pomos a disposición directamente ou a través doutros vendedores (denominados en xeral “Empresas Vendedoras”). Esta Política de Privacidade aplícase á información que recollemos a través do noso Sitio web, comunicacións electrónicas ou servizos, ou doutros Sitios web que ofrecemos e que se atopan enlazados ou fan referencia específica á aplicabilidade desta Política de Privacidade (denominado en xeral o “Sitio web”). Iremos actualizando periodicamente esta Política de Privacidade para clarificar as nosas prácticas e para reflectir novas ou diferentes prácticas de privacidade, por exemplo cando engadamos novos servizos, funcións ou prestacións ao Sitio web. Se realizásemos calquera cambio no seu contido notificarémosllo, xa sexa por correo electrónico (enviado á dirección que nos indique na súa conta), a través de avisos no Sitio web ou dalgunha outra forma. Pode determinar cando entrou en vigor esta Política de Privacidade recorrendo á “Data de entrada en vigor” ao principio do documento.

 1. Situacións nas que recollemos información

Se interactúa connosco a través do Sitio web podemos solicitar e manter a seguinte información sobre vostede e referente a vostede:

 • o seu correo electrónico e o contrasinal de acceso ao Sitio web;
 • os seus datos de facturación e dirección de entrega;
 • os seus números de teléfono;
 • a súa localización, o tipo de navegador e sistema operativo, a configuración de navegación do Sitio web (por exemplo as cookies) e o historial de compra;
 • outra información que nos envíe voluntariamente ou que podamos deducir sobre vostede grazas á súa interacción co noso sitio web e os nosos servizos.

Pode interactuar connosco se por exemplo:

 • rexístrase, subscribe, autoriza a transferencia de ou crea unha conta para o noso Sitio web;
 • abre ou responde correos electrónicos;
 • proporciona información para apuntarse ou participar en programas ofrecidos por conta de ou conxuntamente con outras Empresas Vendedoras, Empresarios, comercializadores colaboradores, distribuidores, revendedores e outros colaboradores comerciais, co seu consentimento ou como paso necesario para ofrecer os servizos que solicitase;
 • visita calquera páxina en liña que mostre os nosos anuncios ou contido;
 • compra produtos ou servizos mediante ou a través do sitio web;
 • interactúa ou conecta con ou enlaza co Sitio web a través de ferramentas de redes sociais; e
 • publica comentarios sobre o Sitio web.
 1. As súas opcións

Pode xestionar a clase de datos persoais que nos envía e limitar os medios cos que nos comunicamos con vostede.

Pode configurar as súas subscricións seguindo as instrucións de configuración de subscrición recollidas en calquera dos correos electrónicos comerciais que lle enviamos. Pode decidir subscribirse a algúns tipos de mensaxes, do mesmo xeito que pode decidir non facelo, ou pode darse de baixa doutros. Pode actualizar as súas preferencias de subscrición en calquera momento. Rogámoslle teña en conta que aínda que decida non subscribirse ou se dea de baixa dos correos electrónicos promocionais ou boletíns electrónicos, poida que sigamos necesitando contactar con vostede con información importante sobre transaccións relativas á súa conta e ás súas compras. Por exemplo, aínda que se dea de baixa dos nosos correos promocionais, seguiremos enviando confirmacións cando compre no Sitio web.

Pode configurar a forma en que a súa navegador xestiona as cookies mediante as súas opcións de privacidade e seguridade. Cada navegador é diferente, polo que ha de ler as súas respectivas instrucións para informarse sobre a configuración das cookies e doutros aspectos de privacidade e seguridade dos que poidan dispor. Rogámoslle que siga a ligazón á Política de Cookies para obter información máis detallada. Tamén pode configurar a maneira en que o seu dispositivo móbil e o seu navegador móbil comparten información connosco en e sobre os seus dispositivos, así como a forma en que a súa navegador móbil trata as cookies axustando a configuración de seguridade no seu dispositivo móbil. Por favor, lea as instrucións que lle entrega o seu provedor de servizos móbiles e o fabricante do seu dispositivo móbil para saber como se axusta a configuración.

Tamén pode configurar a forma en que se comparten algúns datos persoais cando se conecta á plataforma dalgunha rede social. Rogámoslle que lea a Cláusula 9 e tamén a política de privacidade e configuración da páxina Web da rede social ou a aplicación para determinar como se poden axustar os nosos permisos e xestionar a interactividade entre nós e a súa conta na rede social ou o seu dispositivo móbil.

Se se subscribe para recibir comunicacións personalizadas por correo electrónico con produtos e servizos, esforzarémonos para que vostede reciba a información máis relevante, e personalizaremos as comunicacións baseándonos na información que vostede comparte connosco, a súa localización, as preferencias de navegación no Sitio web (usando as cookies, por exemplo), o historial de compras ou noutros atributos da súa relación connosco. Pode rexeitar e borrar cookies e darse de baixa das comunicacións en calquera momento presionando as ligazóns en cada subscrición da que desexe darse de baixa.

 1. Como usamos a información

Procesamos datos persoais cos seguintes obxectivos:

 • Operar, manter e mellorar o Sitio web;
 • Ofrecerlle iniciativas personalizadas de mercadotecnia directa vía correo electrónico e ofertas directas;
 • Facilitar e procesar pedidos;
 • Determinar a súa adecuación para certos tipos de produtos ou servizos que poidan ser do seu interese, e analizar a efectividade dos anuncios;
 • Contestar as súas preguntas e atender as súas solicitudes;
 • Establecer e analizar perfís individuais, de grupo e de comportamento do consumidor;
 • Comunicar e proporcionar información adicional que poida ser do seu interese acerca de nós, as empresas vendedoras, empresarios, comercializadores colaboradores, distribuidores, revendedores e outros colaboradores comerciais.
 • Enviarlle recordatorios, avisos técnicos, actualizacións, alertas de seguridade, mensaxes de soporte e administrativos, boletíns de servizo, mensaxes de mercadotecnia, e información solicitada, incluíndo aquela en nome dos nosos colaboradores comerciais;
 • Administrar premios, estudos, concursos ou outras actividades ou eventos promocionais;
 • Xestionar as nosas tarefas comerciais diarias, como a administración do sitio web, foros, o cumprimento, a analítica, a prevención de fraudes e o cumprimento das nosas obrigacións corporativas de información e dos Termos de Uso ou para cumprir coa lexislación;
 • Cumprir coas nosas obrigacións legais, resolver disputas e executar os nosos acordos;
 • Permitirlle que publique un vídeo ou se apunte a ofertas especiais de Empresarios e outros colaboradores comerciais a través do sitio web; e
 • Mellorar o resto da información que teñamos acerca de vostede para que podamos comprenderlle mellor, determinar os seus intereses e podámoslle ofrecer os servizos máis relevantes e atractivos.
 1. Cando e por que revelamos información

Non participamos no negocio de vender ou alugar datos persoais. Non comunicaremos os seus datos persoais, excepto nos seguintes casos, e sempre de conformidade co estipulado na lexislación aplicable:

 • con provedores de servizo, para que nos proporcionen servizos, suxeitos a estritas obrigacións contractuais para protexer os seus datos persoais e procesalos exclusivamente no noso nome e baixo o noso control;
 • coas Empresas Vendedoras, para que lle poidan vender e enviar os produtos;
 • para informar ou cobrar débedas contraídas coas Empresas Vendedoras, Empresarios ou outros colaboradores comerciais;
 • cando sexa necesario para cumprir as obrigacións contractuais con vostede a través de colaboradores comerciais desde o momento en que vostede compre ou adquira un produto ou servizo en Cies.gal, por un colaborador comercial ou participase nunha oferta, concurso ou outra actividade ou programa patrocinado ou ofrecido por nós ou as Empresas Vendedoras en nome dun colaborador comercial;
 • en caso de fusión, adquisición ou reorganización cun comprador da nosa empresa ou de todos ou gran parte dos nosos recursos;
 • para cumprir coas disposicións legais e as solicitudes da administración pública, ou na medida en que sexa necesario respecto de funcións de auditoría, control e goberno corporativo;
 • para combater a fraude ou actividades delituosas, e para protexer os nosos dereitos, colaboradores comerciais e usuarios, ou como parte de procesos xudiciais que afecten a Social Blue Markets S.L;
 • en resposta a unha citación ou proceso xudicial, incluíndo as diferentes institucións públicas de control, os reguladores e os tribunais, ou
 • co seu consentimento ou da forma que no seu caso requira ou permita a lei.

Animamos aos nosos colaboradores comerciais a que adopten e publiquen políticas de privacidade. Con todo, cando compartimos datos persoais cos nosos colaboradores comerciais só coa finalidade anteriormente citada, o proceso subseguinte e o uso dos datos persoais obtidos a través de Social Blue Markets S.L queda baixo as súas propias políticas e prácticas de privacidade e non está suxeito ao noso control.

 1. Como recompilamos a información

Vostede proporciónanos datos persoais ao rexistrarse, subscribirse, crear unha conta ou realizar unha compra, ou cando se comunica ou contacta activamente connosco de calquera outra maneira. Por exemplo, vostede proporciónanos datos persoais cando se pon en contacto connosco para recibir atención ao cliente ou outras axudas usando ferramentas como o correo electrónico, texto ou cando publica en comunidades en liña.

Tamén nos proporciona datos persoais cando interactúa a través do sitio web vía cookies e outras tecnoloxías descritas na nosa Política de Cookies.

Tamén recibimos datos persoais e outra información en liña e fóra de liña dos nosos colaboradores comerciais, os cales nos poden informar sobre trocos, recollidas ou devolucións e reembolsos. Utilizamos esta información de acordo coa lexislación aplicable e esta Política de Privacidade.

 1. Seguridade dos datos persoais

Implementamos un programa de seguridade para a información que contén controis administrativos, técnicos e físicos que están deseñados para salvagardar os nosos datos persoais, incluíndo os estándares industriais de tecnoloxía de encriptación.

 1. Os seus dereitos en relación cos Datos Persoais; Contacte connosco

Pode acceder, actualizar, rectificar e borrar a información que nos proporcionou enviándonos un correo electrónico a lopd@desarrollo.cies.gal. Manter os seus datos persoais ao día axúdanos a que podamos respectar as súas preferencias e ofrecer os produtos e servizos que sexan máis relevantes para vostede.

Conforme á lexislación aplicable, vostede poderá (i) requirir o acceso a calquera outro dato persoal que teñamos sobre vostede e pedir que o actualicemos, rectifiquemos, borremos ou bloqueemos, (ii) requirir que nos absteñamos de seguir usando calquera dato persoal que teñamos de vostede, e (iii) oporse a que cremos perfís de usuario sobre vostede. Se ten calquera pregunta ou comentario sobre as nosas prácticas de privacidade ou esta Política de Privacidade, se desexa facer uso de calquera dos dereitos antes mencionados, ou de calquera outro dereito do que vostede poida gozar en relación cos seus datos persoais, se desexase pechar a súa conta ou se tivese outras preguntas ou rogos, rogámoslle escríbanos un correo electrónico a info@desarrollo.cies.gal. Tamén pode dirixirse a nós por correo postal na seguinte dirección:

Social Blue Markets S.L., Rúa Travesía de Vigo 42, 5ª, 36206 Vigo, Pontevedra

Aínda que estamos dispostos a axudarlle coa xestión das súas subscricións, a pechar a súa conta e a eliminar o seu perfil activo, non sempre podemos borrar a información de interaccións e transaccións anteriores. Por exemplo, estamos obrigados a manter información relativa a compras anteriores no Sitio web obedecendo a requisitos de información financeira e legal.

 1. Mantemento dos datos persoais

Manteremos os seus datos persoais tanto tempo como a súa conta estea activa ou sexa necesario para proporcionarlle servizos e para manter un rexistro das súas transaccións que han de ser recollidas nos informes financeiros. Tamén manteremos os seus datos persoais tanto tempo como sexa necesario para cumprir coas nosas obrigacións legais, resolver disputas e executar os nosos acordos.

 1. Características de rede social

O sitio web pode conter conexións a zonas nas que pode publicar información, comunicarse con outros, como nos foros de discusión ou os blogs, revisar produtos e Empresarios, e publicar o seu propio contido orixinal. Antes de publicar nestas áreas, lea por favor os nosos Termos e condicións atentamente. Toda a información que publique pode ser accesible para calquera que dispoña dun acceso a Internet, e calquera información que inclúa na súa publicación poderá ser lida, recompilada e usada por outros. Por exemplo, se publica a súa dirección de correo electrónico xunto co comentario público sobre unha empresa vendedora, poida que reciba mensaxes non desexadas.

 1. Prácticas de privacidade de terceiros

Esta Política de Privacidade só refírese á recollida, procesamento e uso (incluíndo a comunicación) de información pola nosa banda a través da súa interacción co Sitio web. Outras páxinas Web ás que se poida acceder a través de ligazóns desde o Sitio web poden ter as súas propias políticas de privacidade e de recollida de información persoal, así como as súas prácticas de procesamento, uso e publicación. Os nosos colaboradores comerciais tamén poden ter as súas propias políticas de privacidade. Animámoslle a que se familiarice coas políticas de privacidade ofrecidas por estes terceiros antes de entregarlles información ou de aproveitar unha oferta patrocinada ou promoción