Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia

Portada » O Parque Nacional » Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia

Mai 23, 2017 | NATUREZA

Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia

A bioxeografía é a ciencia que se centra na identificación e caracterización das “áreas de distribución” das especies (Morrone, 2009) a través do estudo dos seus patróns espazo-temporais de distribución.

É deste xeito como se  desenvolvolveu o groso do coñecemento bioxeográfico (Lomolino et ao., 2010).

A bioxeografía céntrase na identificación e caracterización de “áreas de distribución” das especies

O coñecemento da distribución e fenoloxía (ver artigo dedicado á fenoloxía do salmón atlántico) das especies de quenllas que poboan as nosas augas depende en gran medida do rexistro dos avistamentos realizados. Isto é mesmo máis importante en zonas onde a súa presenza é atípica, eventual ou debida a procesos migratorios. Estes rexistros axúdannos a comprender os factores que determinan a súa distribución, así como detectar áreas concretas de concentración asociados a estadios de vida determinados. Neste sentido, dispor de series históricas de rexistros supón unha ferramenta fundamental para describir patróns xerais, identificar tendencias ou detectar cambios na fenoloxía destas especies.

DCIM100GOPROTintorera ou tiburón azul, Prionace glauca. Foto: Gonzalo Mucientes.

Nun post anterior, analizamos a inusual presenza de xuvenís de tintoreras na costa galega durante os últimos veráns (Bañón et ao. 2016). Conscientes da importancia de documentar estes eventos puxemos en marcha unha iniciativa para rexistrar de forma ordenada e pública todos os posibles avistamentos de quenllas costeiras que teñan lugar en augas costeiras e litorais de Galicia. Podes consultar os avistamentos rexistrados ata a data no seguinte link: Seguimento de tiburóns peláxicos en Galicia.

peláxicos 2Fai click AQUÍ para acceder ao rexistro actualizado de avistamentos de tiburóns peláxicos na costa galega. Fonte: shinyapps.io (App desenvolvida por Alexandre Alonso).

Nun post anterior, analizamos a inusual presenza de xuvenís de tintoreras na costa galega durante os últimos veráns

Os avistamentos máis habituais corresponden a quenlla azul ou tintorera (Prionace glauca) e tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), aínda que se incluirá calquera outra especie de quenlla que se considere de interese polo seu carácter atípico (principalmente especies peláxicas).

Tintoreras (Prionace glauca) en Muros, 9-VIII-2015

O obxectivo principal é documentar da forma máis completa posible a presenza destas especies, características de ambientes peláxicos, en zonas someras da costa galega. Para iso manterase unha base de datos exhaustiva con toda a información recollida e actualizada. Sen dúbida, a consecución do obxectivo depende en gran medida da achega voluntaria de toda esta información por aquelas persoas que teña a oportunidade de realizar algún destes avistamentos. É por iso que facemos un chamamento público para o envío deste tipo de información.

Peláxicos 3

Imaxe dun tiburón peregrino que chegou desorientado á dársena do porto de Bueu en 1998. Fonte: Faro de Vigo.

Podedes comunicar as vosas observacións a través das seguintes canles: mensaxes nas páxinas de Tiburóns de Galicia, Ecoloxía Azul e G+ ou un correo electrónico a apristurus69@gmail.com / ecologia.azul@gmail.com. Ou ben, a través das canles habituais como o 112 ou póndovos en contacto coa CEMMA, a Rede de Varamentos (686989008), ou con calquera outra asociación ambiental que coñezades, para que polo menos quede algunha constancia do voso rexistro.

IMPORTANTE: Canta máis información fagádesnos chegar, mellor, pois máis completos serán os resultados ao finalizar a tempada: día, hora, posición, zona xeográfica e datos sobre o lugar, tamaño aproximado, o comportamento do exemplar ou exemplares, sexo, etc. É máis que recomendable achegar unha ou dúas fotografías con referencia visual de tamaño (é dicir, colocando á beira do exemplar un obxecto como unha moeda ou un reloxo para determinar o tamaño), se é posible unha instantánea da zona ventral, para confirmar sexo e a presenza de cicatrices umbilicais.

Artigo publicado o 26 de xullo de 2016 por Ecología Azul-Blue Ecology

Cíes.gal
Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Otros artículos